Stories to tell: An eyewitness account

Övningen är skapad 2020-04-23 av cissantrieb. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • account redogörelse
 • expression uttryck
 • event händelse
 • debris bråte
 • office supplies kontorsmateriel
 • section avdelning
 • announcement meddelande
 • sight syn
 • fortunately tursamt nog
 • rest vila
 • chill rysning
 • spine ryggrad
 • continue fortsätta
 • drop off lämna
 • threat hot
 • blow up spränga
 • head to bege sig till
 • fear fruktan
 • barely knappt
 • trample trampa
 • severe allvarlig
 • knock over slå omkull

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/stories-to-tell-an-eyewitness-account.9763423.html

Dela