Stora nummerövningen

Övningen är skapad 2022-04-01 av philipsanneskog. Antal frågor: 55.
Välj frågor (55)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 0 nulla
 • 1 egy
 • 2 kettő
 • 3 három
 • 4 négy
 • 5 öt
 • 6 hat
 • 7 hét
 • 8 nyolc
 • 9 kilenc
 • 10 tíz
 • 11 tizenegy
 • 12 tizenkettő
 • 13 tizenhárom
 • 14 tizennégy
 • 15 tizenöt
 • 16 tizenhat
 • 17 tizenhét
 • 18 tizennyolc
 • 19 tizenkilenc
 • 20 húsz
 • 30 harminc
 • 40 negyven
 • 50 ötven
 • 60 hatvan
 • 70 hetven
 • 80 nyolcvan
 • 90 kilencven
 • 100 száz
 • 200 kétszáz
 • 300 háromszáz
 • 400 négyszáz
 • 500 ötszáz
 • 600 hatszáz
 • 700 hétszáz
 • 800 nyolcszáz
 • 900 kilencszáz
 • 1000 ezer
 • 2000 kétezer
 • 3000 háromezer
 • 4000 négyezer
 • 5000 ötezer
 • 6000 hatezer
 • 7000 hétezer
 • 8000 nyolcezer
 • 9000 kilencezer
 • 10.000 tízezer
 • 100.000 százezer
 • 1.000.000 egymillió
 • 10.000.000 tízmillió
 • 100.000.000 százmillió
 • 1.000.000.000 egymilliárd
 • 10.000.000.000 tízmilliárd
 • 100.000.000.000 százmilliárd
 • 1.000.000.000.000 egybillió

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/stora-nummerovningen.10919572.html

Dela