Stilfigurer

Övningen är skapad 2020-10-05 av Dackaeuw. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Allegori När det man berättar om har en undermening, ett budskap som inte uttryckts klart och tydligt utan kräver en tolkning
 • Allitteration Flera ord i rad börjar med samma bokstäver eller ljud.
 • Allusion innebär att hänvisa till eller anspela på något som många känner till, till exempel en händelse, en film eller något litterärt verk.
 • Anafor När man upprepar ett ord eller en fras i början av flera meningar efter varandra.
 • Antites När man ställer samman motsatta begrepp: svart och vitt, gott och ont, rätt och fel, stort och smått.
 • Apostrofering Att tilltala ting som om de levde, eller frånvarande eller avlidna personer som om de var närvarande.
 • Besjälning Att ge naturen eller konkreta ting mänskliga drag. Vinden viskade
 • Epifor Anaforens motsats, upprepning av ord i slutet av en mening.
 • Eufemism Förskönande eller förmildrande ord som används istället för ord som kan väcka anstöt eller obehag. Glädjeflicka istället för prostituerad.
 • Hyperbol När man överdriver något mycket starkt för att få en retorisk effekt.
 • Liknelse En jämförelse mellan två begrepp, Där något av orden "som" eller "liksom" binder samman begreppen. Snabb som blixten.
 • Litotes en medveten underdrift
 • Metafor När talaren liknar en sak vid en annan sak utan att använda ordet som. Du är min värld.
 • Retorisk fråga En fråga som talaren ställer till publiken utan att förvänta sig ett svar
 • Stegring innebär att man upprepar sig som i en anafor och samtidigt ökar styrkan och kraften i det som sägs.
 • Synekdoke När talaren ersätter något helt med en del av det hela. Ett exempel är när en reporter säger Berlin men menar hela Tyskland.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/stilfigurer.10023491.html

Dela

Annonser