Annonser


steg 1 kapitel 1 text c Freunde, Freunde

Övningen är skapad 2018-06-13 av Deutsch123. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Freunde vänner
 • Ich fahre... Jag åker, reser...
 • nach till
 • Schweden Sverrige
 • Wie bitte? Hur så?
 • Das liegt in... Det ligger i...
 • Mittelschweden mellersta Sverige
 • ach so jaha, jaså
 • Was Vad
 • machen göra
 • Was machst du? Vad gör du?
 • da där
 • ich will jag vill/ska
 • die Ritterspiele riddarspelen
 • sehen se
 • Entschuldigung! Ursäkta!
 • verstehen förstå
 • nicht inte
 • Ich verstehe nicht. Jag förstå inte.
 • Das ist... Det är...
 • historisch historisk
 • Musik musik
 • Handwerk handverek
 • Tuniere tuneringar
 • meinen mena
 • du meinst du mena
 • genau precis
 • Das wird... Det blir...
 • spannend spännande
 • sicher säkert
 • toll kul
 • Viel Spaß! Ha det så kul!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/steg-1-kapitel-1-text-c-freunde-freunde.8276963.html

Dela