steg 1 kapitel 1 die wichtigsten Vokabeln

Övningen är skapad 2018-06-13 av Deutsch123. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hallo Hej
 • Tschüss Hej då
 • Salü Hej (Schweiz)
 • Grüß Gott Goddag (Österreich)
 • Adieu Hej då (Schweiz)
 • Danke schön Tack så mycket
 • Bitte Var så god
 • Prost Skål
 • Ja, bitte ja, tack
 • Es stimmt Det stämmer
 • Schweden Serige
 • sehen se
 • Musik musik
 • Wochenende veckoslut/helg
 • Wie geht`s? Hur står det till?
 • nicht inte
 • Wo wohnst du? Var bor du?
 • Woher kommst du? Varifrån kommer du?
 • Genau Precis
 • Mein Name ist... Mitt namn är...
 • Heißen Sie Meier? Heter Ni Meier?
 • Wo ist ein Taxi? Var är en taxi?
 • Das war eine tolle Party. Det var en kul fest.
 • Ich komme aus Deutschland. Jag kommer från tyskland.
 • Wie bitte? Hur så?
 • Das ist sehr spannend. Det är väldig spännande.
 • Und du? Wie ist dein Name? Och du? Var är ditt namn?
 • Danke gut Tack bra
 • Bis morgen Vi ses i morgon
 • Woher kommen Sie? Varifrån kommer Ni?
 • Ich heiße Peter. Jag heter Peter.
 • Wie heißt du? Vad heter du?
 • Schönes Wochenende! Trevlig helg!
 • Danke geleichfalls! Tack detsamma.
 • Entschuldigung, ich verstehe nicht. Ursäkta, jag förstår inte.
 • Wie bitte? Ach so, du meinst da! Hur sa? Jaha, du menar där.
 • Woher kommst du? Varifrån kommer du?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/steg-1-kapitel-1-die-wichtigsten-vokabeln.8276965.html

Dela