Statsskick

Övningen är skapad 2023-09-19 av MajjeMagnus. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Politik Att lösa konflikter, Att få oliktänkande att acceptera/förstå
 • Offentlig sektor Verksamheter som bedrivs av stat, region och kommun. (försäkringskassa, skolor, sjukhus)
 • Fackförening organisation som stöttar arbetstagare (de som jobbar)
 • Rättssäkerhet Alla ska behandlas lika inför lagen
 • Majoritetsprincip Beslut fattas enligt majoritetsprincipen. Vad de flesta väljer avgör resultatet.
 • Direkt demokrati Alla medborgare som har rätt att rösta fattar beslut gemensamt
 • Indirekt demokrati (representativ demokrati) Medborgarna väljer politiker som fattar beslut åt dem.
 • Enpartistat Ett parti har makten. inga andra partier är tillåtna. (diktatur) (Kina, Kuba, Syrien)
 • Teokrati (Gudsvälde) Religiösa ledare har högsta makten. Religionen ligger till grund för den politiska makten (Iran)
 • Militärjunta Militären har högsta makten genom en grupp officerare. (Thailand)
 • Statschef Landets högste företrädare
 • Monarki Ett land där en kung eller drottning är statschef. Ämbetet (rollen) går i arv.
 • Republik Statschefen är vald av folket och kallas president.
 • President Statschef, vald av folket
 • Monark Monarken kan även kallas kejsare som i Japan eller sultan i vissa arabländer
 • Parlament Riksdagen
 • Parlamentarism Den styrande regeringen har stöd av parlamentet (riksdagen). Är riksdagens ledamöter missnöjda med regeringen kan regeringen avsättas
 • Maktdelning Länder med president som statschef (presidentstyre) har maktdelning. (man delar på makten i ett land. Dömande makt, lagstiftande makt & verkställande makt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/statsskick.11674904.html

Dela