Stars

Övningen är skapad 2016-04-06 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • blinka flash
 • starkt lysande stjärna supernova
 • förvandlas till turn into
 • vetenskapsman scientist
 • miljard billion
 • stjärnornas barn a child of the stars
 • stjärnstoft star-dust
 • kraftfull powerful
 • höra hemma belong
 • stumfilm silent feature film
 • släppa release
 • semester holiday
 • känna igen recognise
 • närbild close-up
 • enorm huge
 • framgångsrik successful
 • någonsin ever
 • det goda good
 • det onda evil
 • ljussvärd light-sabre
 • rymdstrid space battle
 • ta till fånga capture
 • krigare warrior
 • heder honour
 • skapare creator
 • klaga complain
 • biprodukt spin-off

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/stars.6049787.html

Dela