Starke verb ÅK9 W10

Övningen är skapad 2019-03-04 av Anddob. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kennen, er kennt, er kannte, er hat gekannt känna (till)
 • kommen, er kommt, er kam, er ist gekommen komma
 • laufen, er läuft, er lief, er ist gelaufen springa
 • lesen, er liest, er las, er hat gelesen läsa
 • liegen, er liegt, er lag, er hat gelegen ligga
 • lügen, er lügt, er log, er hat gelogen ljuga
 • nehmen, er nimmt, er nahm, er hat genommen ta
 • pfeifen, er pfeift, er pfiff, er hat gepfiffen pipa
 • reiten, er reitet, er ritt, er ist geritten rida
 • riechen, er riecht, er roch, er hat gerochen lukta
 • schlafen, er schläft, er schlief, er hat geschlafen sova
 • schließen, er schließt, er schloss, er hat geschlossen stänga
 • schmeißen, er schmeißt, er schmiss, er hat geschmissen slänga, kasta
 • schmelzen, er schmilzt, er schmolz, er ist geschmolzen smälta
 • schreiben, er schreibt, er schrieb, er hat geschrieben skriva

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/starke-verb-ak9-w10.8930999.html

Dela