Annonser


Starka verb_perfekt 14-25

Övningen är skapad 2019-05-24 av FrauDeutschlehrerin. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Wer hat eigentlich begonnen? Vem började egentligent?
 • Ich habe dich gebeten. Jag bad dig.
 • Du hast alles gegeben! Du gav allt!
 • Es hat im Zelt gelegen! Det låg i tältet!
 • Er hat den Schlüssel genommen. Han tog nyckeln.
 • Wir haben ganz laut gerufen! Vi ropade riktigt högt!
 • Ihr habt lange geschlafen. Ni sov länge.
 • Sie haben es nicht verstanden. De förstod inte det.
 • Ich habe es leider oft vergessen. Jag glömde det tyvärr ofta.
 • Du hast zu wenig genommen! Du tog för lite!
 • Er hat spät begonnen. Han började sent.
 • Sie haben alles verstanden! De förstod allt!
 • Sie hat schlecht geschlafen. Hon sov dåligt.
 • Wir haben Schnitzel genommen. Vi tog schnitzel.
 • Ihr habt viel gegeben! Ni har gett mycket!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/starka-verb_perfekt-14-25.9092362.html

Dela