Starka verb som har omljud

Övningen är skapad 2017-10-05 av petraa. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • lesen läsa
  • sehen se
  • essen äta
  • geben ge
  • nehmen ta
  • sprechen prata
  • treffen träffa
  • fahren åka
  • schlafen sova
  • laufen springa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/starka-verb-som-har-omljud.6710404.html

Dela