starka verb 4

Övningen är skapad 2020-09-29 av SofiaSnovit. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gälla gelten, er gilt, er galt, er hat gegolten
 • njuta geniessen, er geniesst, er genoss, er hat genossen
 • råka, hamna geraten, er gerät, er geriet, er ist geraten
 • hända, ske geschehen, es geschiet, es geschah, es ist geschehen
 • vinna gewinnen, er gewinnt, er gewann, er hat gewonnen
 • hålla, stanna halten, er hält, er hielt, er hat gehalten
 • lyfta heben, er hebt, er hob, er hat gehoben
 • heta heissen, er heisst, er hiess, er hat geheissen
 • hjälpa helfen, er hilft, er half, er hat geholfen
 • hänga hängen, er hängt, er hing, er hat gehangen
 • springa laufen, er läuft, er lief, er ist gelaufen
 • lida, tåla leiden, er leidet, er litt, er har gelitten
 • låna leihen, er leiht, er lieh, er hat geliehen
 • läsa lesen, er liest, er las, er hat gelesen
 • ligga liegen, er liegt, er lag, er hat gelegen
 • värva, göra reklam werben, er wirbt, er warb, er hat geworben
 • kasta werfen, er wirft, er warf, er hat geworfen
 • väga wiegen, er wiegt, er wog, er hat gewogen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/starka-verb-4.10007556.html

Dela