starka verb 3

Övningen är skapad 2020-09-25 av SofiaSnovit. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • frysa frieren, er friert, er fror, er hat gefroren
 • ge geben, er gibt, er gab, er hat gegeben
 • tilltala/behaga gefallen, er gefällt, er gefiel, er hat gefallen
 • gehen, er geht, er ging, er ist gegangen
 • lyckas gelingen, es gelingt, es gelang, es ist gelungen
 • klinga klingen, er klingt, er klang, er hat geklungen
 • komma kommen, er kommt, er er kam, er ist gekommen
 • krypa kriechen, er kriecht, er kroch, er ist gekrochen
 • lasta, ladda laden, er lädt, er lud, er hat geladen
 • låta, lämna lassen, er lässt, er liess, er hat gelassen
 • misslyckas misslingen, es misslingt, es misslang, es ist misslungen
 • ta med mitnehmen, er nimmt mit, er nahm mit, er hat mitgenommen
 • ta nehmen, er nimmt, er nahm, er hat genommen
 • vissla pfeifen, er pfeift, er pfiff, er hat gepfiffen
 • råda, gissa raten, er rät, er riet, er hat geraten
 • ropa rufen, er ruft, er rief, er hat gerufen
 • skapa schaffen, er schafft, er schuf, er hat geschaffen
 • skilja scheiden, er scheidet, er schied, er hat geschieden
 • skina, tyckas scheinen, er scheint, er schien, er hat geschienen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/starka-verb-3.9995329.html

Dela