starka verb 2

Övningen är skapad 2020-09-22 av SofiaSnovit. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • förbli bleiben, er bleibt, er blieb, er ist geblieben
 • steka braten, er brät, er briet, er hat gebraten
 • bryta brechen, er bricht, er brach, er hat gebrochen
 • tränga dringen, er dringt, er drang, er ist gedrungen
 • bjuda in einladen, er lädt ein, er lud ein, er hat eingeladen
 • somna einschlafen, er schläft ein, er schlief ein, er ist eingeschlafen
 • rekommendera empfehlen, er empfiehlt, er empfahl, er hat empfohlen
 • besluta entscheiden, er entscheidet, er entschied, er hat entschieden
 • erfara erfahren, er erfährt, er erfuhr, er hat erfahren
 • slockna erlöschen, er erlischt, er erlosch, er ist erloschen
 • bli försckräckt erschrecken, er erschrickt, er erschrak, er ist erschrocken
 • äta essen, er isst, er ass, er hat gegessen
 • falla fallen, er fällt, er fiel, er ist gefallen
 • fånga fangen, er fängt, er fing, er hat gefangen
 • finna finden, er findet, er fand, er hat gefunden
 • flyga fliegen, er fliegt, er flog, er ist geflogen
 • fly fliehen, er flieht, er floh, er ist geflohen
 • rinna fliessen, er fliesst, er floss, er ist geflossen
 • äta (om djur) fressen, er frisst, er frass, er hat gefressen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/starka-verb-2.9981075.html

Dela