starka verb 1

Övningen är skapad 2020-09-10 av SofiaSnovit. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • börja anfangen, er fängt an, er fing an, er hat angefangen
 • ringa anrufen, er ruft an, er rief an, er hat angerufen
 • klä på sig anziehen, er zieht sich an, er zog sich an, er hat sich angezogen
 • baka backen, er bäckt, er backte, er hat gebacken
 • befalla befehlen, er befiehlt, er befahl, er hat befohlen
 • börja beginnen, er beginnt, er begann, er hat begonnen
 • begripa begreifen, er begreift, er begriff, er hat begriffen
 • bita beissen, er beisst, er biss, er hat gebissen
 • bekommen, er bekommt, er bekam, er hat bekommen
 • bedra betrügen, er betrügt, er betrog, er hat betrogen
 • bevia beweisen, er beweist, er beweis, er hat bewiesen
 • böja biegen, er biegt, er bog, er hat gebogen
 • erbjuda bieten, er bietet, er bot, er hat geboten
 • binda binden, er bindet, er band, er hat gebunden
 • be bitten, er bittet, er bat, er hat gebeten
 • blåsa blasen, er bläst, er blies, er hat geblasen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/starka-verb-1.9931196.html

Dela