SS2 Schools in Britain and the US

Övningen är skapad 2017-01-19 av ejmc. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Elementary school förskola
 • Britain Storbritannien
 • unite förena
 • state stat, delstat
 • depending on beroende på
 • test test, testa, försöka
 • depending on beroende på
 • national test nationellt prov
 • learn lära sig
 • prayer bön
 • religious instruction religionsundervisning
 • allow tillåta
 • include inkludera
 • religion religion
 • Primary school låg- mellanstadiet, 5-11 årsskola
 • infant småbarn
 • Junior school lågstadieskola
 • Secondary school mellan- och högstadieskola i Storbritannien
 • examination prov, tentamen
 • Comprehensive school skola för alla på en ort 12-16 år
 • Grammar school teoretisk gymnasieskola
 • continue fortsätta
 • Sixth form college gymnasieskola
 • level nivå
 • study studera
 • education utbildning
 • university universitet
 • private privat
 • Public school privatskola
 • Boarding school internatskola
 • grade årskurs
 • Junior high school högstadieskola i UsA
 • Senior high school gymnasieskola i UsA
 • graduate ta examen
 • college högskola

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ss2-schools-in-britain-and-the-us.6991036.html

Dela