ss2 How did you get on at school today?

Övningen är skapad 2016-11-29 av ejmc. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • The Browns Familjen Brown
 • hot het
 • fix blanda
 • maths matte
 • test prov
 • thought tanke
 • mistake fel, misstag
 • that's my girl Det är min flicka
 • take after ta efter
 • without utan
 • geography geografi
 • history historia
 • science vetenskap
 • French franska
 • lesson lektion
 • hate hat
 • wish önska
 • Spanish spanska
 • dishy stilig
 • what vad
 • change ändra
 • subject ämne
 • good looking snygg
 • quiet tyst
 • had to måste
 • stay stanna, bo
 • detention kvarsittning
 • on time i tid
 • tell berätta
 • want vill ha, önska
 • headmaster rektor
 • arrange ordna
 • meeting ordna, arrangera
 • What did we do wrong? Vad gjorde vi för fel?
 • complaint klagomål
 • dare våga
 • once more en gång till
 • term termin
 • won't vill inte
 • money pengar
 • pocket money fickpengar
 • yesterday igår

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ss2-how-did-you-get-on-at-school-today.6874263.html

Dela