ss2 How did you get on at school today?

Övningen är skapad 2016-11-27 av ejmc. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Familjen Brown قهوه یی
 • het گرم
 • ändra ترمیم
 • matte ریاضی
 • prov امتحان
 • tanke فکر
 • misstag اشتباه
 • Det är min flicka او دختر من است
 • ta efter بعدا بگیر
 • utan بدون
 • geografi جغرافیه
 • historia تاریخ
 • vetenskap ساینس
 • fransk فرانسوی
 • lektion درس
 • hat متنفر
 • önska آرزو
 • spansk هسبانیوی
 • dishy جزاب
 • vad چی
 • ändra تغییر
 • ämne مضمون
 • snygg دید خوب
 • tyst ساکت
 • måste من داشتم
 • stay باش
 • kvarsittning توقیف
 • i tid سروقت
 • berätta بگو
 • vill, önskan خواستن
 • rektor مدیر
 • ordna آماده کردن
 • möte ملاقات
 • Vad gjorde vi fel? ما چه اشتباه کردیم
 • klagomål شکایت
 • våga جرات کردن
 • en gång till دوباره
 • termin دوره
 • vill inte نخواهم کرد‌٬ انجام ندادن
 • pengar بول
 • pocket money بول جیبی
 • yesterday دیروز

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ss2-how-did-you-get-on-at-school-today.6874226.html

Dela