ss2 How did you get on at school today?

Övningen är skapad 2016-11-27 av ejmc. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • the Browns قهوه یی
 • hot گرم
 • fix ترمیم
 • maths ریاضی
 • test امتحان
 • thought فکر
 • mistake اشتباه
 • that's my girl او دختر من است
 • take after بعدا بگیر
 • without بدون
 • geography جغرافیه
 • history تاریخ
 • science ساینس
 • French فرانسوی
 • lesson درس
 • hate متنفر
 • wish آرزو
 • Spanish هسبانیوی
 • dishy جزاب
 • what چی
 • change تغییر
 • subject مضمون
 • good looking دید خوب
 • quiet ساکت
 • had to من داشتم
 • stay باش
 • detention توقیف
 • on time سروقت
 • Tell بگو
 • want خواستن
 • headmaster مدیر
 • arrange آماده کردن
 • meeting ملاقات
 • what did we do wrong ما چه اشتباه کردیم
 • Complaint شکایت
 • dare جرات کردن
 • once more دوباره
 • term دوره
 • won't نخواهم کرد‌٬ انجام ندادن
 • money بول
 • pocket money بول جیبی
 • yesterday دیروز

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ss2-how-did-you-get-on-at-school-today.6872285.html

Dela