Språkvetenskapliga termer på japanska

Övningen är skapad 2019-10-16 av lisa_bendall. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 動詞 (どうし) verb
 • 形態素 (けいたいそ) morpheme
 • 主語 (しゅご) subject
 • 形容動詞 (けいようどうし) adjectival noun (na-adjective)
 • 前置詞 (ぜんちし) preposition
 • 名詞句 (めいしく) noun phrase
 • 目的語 (もくてきご) object
 • 助詞 (じょし) particle
 • 使役 (しえき) causative
 • 受身 (うけみ) passive
 • 述語 (じゅつご) predicate
 • 代名詞 (だいめいし) pronoun

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sprakvetenskapliga-termer-pa-japanska.9369529.html

Dela