Spotlight åk 9 kap 6B 2or

Övningen är skapad 2019-05-15 av hogelid. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • demolisher någon som förstör
  • destructive destruktiv, ödeläggande
  • strip skala av
  • dung dynga
  • thorn tagg, törne
  • property egendom
  • various olika
  • mourn sörja
  • abandon överge, lämna
  • perform utföra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spotlight-ak-9-kap-6b-2or.9080561.html

Dela