Spotlight åk 9 kap 6A 4or

Övningen är skapad 2019-05-15 av hogelid. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • zulu språk i Sydafrika
  • afrikaans språk i Sydafrika
  • acronym initialord, akronym
  • shantytown kåkstad
  • buy, bought, bought köpa, köpte, köpt
  • cast, cast, cast kasta, kastade, kastat
  • catch, caught, caught fånga, fångade, fångat
  • choose, chose, chosen välja, valde, valt
  • cling, clung, clung klamra, klamrade, klamrat sig fast
  • come, came, come komma, kom, kommit

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spotlight-ak-9-kap-6a-4or.9080541.html

Dela