Spotlight 8: You can't control

Övningen är skapad 2013-09-11 av StephanieTuresson. Antal frågor: 49.
Välj frågor (49)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • klass grade
 • sedan dess ever since
 • snygg handsome
 • få syn på lay eyes on
 • tönt, odåga jerk
 • ohövlig, respektlös disrespectful
 • gest, handrörelse gesture
 • skolka ditch class
 • låtsas pretend
 • fjäril butterfly
 • fladdra flutter
 • brukade used to
 • föreställa sig imagine
 • tyvärr unfortunately
 • knappt barely
 • elak mean
 • sista året senior year
 • hålla kontakt keep in touch
 • repetera rehearse
 • vanlig ordinary
 • bevisa prove
 • tom blank
 • vad i helsike what the heck
 • möta face
 • mod guts
 • högljudd loud
 • i jämförelse in comparison
 • tankarna mind
 • rusade raced
 • klottra, rafsa ner scribble
 • dyka upp pop up
 • vika ihop fold
 • oavsiktligt accidentally
 • sträng, bister stern
 • vika upp unfold
 • svimma faint
 • inse, fatta realize
 • mumla mumble
 • ursäkt apology
 • vinka av någon see somebody off
 • självbelåten smug
 • flina grin
 • göra generad embarrass
 • trick stunt
 • self-righteous självrättfärdig
 • avbryta interrupt
 • byta, utbyta exchange
 • generad awkward
 • förlamad paralysed

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spotlight-8-you-cant-control.2981087.html

Dela

Annonser