Spotlight 8: More than just fr

Övningen är skapad 2013-09-11 av StephanieTuresson. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • snygg smart
 • bli allvar get serious
 • ovanlig unusual
 • gissa, tro imagine
 • mycket religiös quite religious
 • fira celebrate
 • det räcker that's about it
 • utfrågning inquiry
 • städa sweep the floors
 • mindre less
 • kirurg surgeon
 • lugna sig calm down
 • rakt straight
 • räkna ut figure out
 • oroa upset
 • beskyddande protective
 • inblandad involved

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spotlight-8-more-than-just-fr.2980952.html

Dela