Sports in Britain and the USA, Wings 7

Övningen är skapad 2023-05-31 av FrokenEm. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • variety variant
 • avoid undvika
 • behaviour uppträdande
 • pitch plan
 • origin ursprung
 • bat slagträ
 • racquet racket
 • course bana
 • gymnasium gymnastiksal
 • court plan
 • score points få poäng
 • similar to som liknar
 • dribble dribbla
 • aim mål/syfte
 • average snitt
 • occupied sysselsatt
 • nail spika fast
 • pastime hobby
 • were brought togs med
 • advance ta sig framåt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sports-in-britain-and-the-usa-wings-7.11550643.html

Dela