Spirit Bears

Övningen är skapad 2016-01-22 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • sällsynt rare
 • vetenskapsman scientist
 • vänlig gentle
 • skapa create
 • påminna remind
 • utdöende extinction
 • förstöra destroy
 • förstörelse destruction
 • virke lumber
 • inflytande influence
 • skydda protect
 • mäktig powerful
 • vildmark wilderness
 • förtjäna deserve
 • beundran admiration
 • beskydd protection
 • fråga issue
 • vetenskaplig scientific
 • isbjörn polar bear
 • ungefär approximately

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spirit-bears.5665263.html

Dela