Spirit bear

Övningen är skapad 2017-03-16 av MadameMia. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Spirit bear vit släkting till svartbjörnen
 • rare sällsynt
 • relation släkting
 • scientist vetenskapsman
 • gentle vänlig, blid
 • create skapa
 • remind påminna
 • ice age istid
 • Inuit eskimå
 • extinction utdöende
 • habitat naturlig miljö
 • destroy förstöra
 • logging skogsavverkning
 • youth coalition ungdomsförening
 • destruction förstörelse
 • lumber virke
 • influence inflytande
 • pass a law anta en lag
 • protect skydda
 • powerful mäktig
 • wilderness vildmark
 • province provins, landskap
 • moving rörande
 • trusting full av tillit
 • deserve förtjäna
 • admiration beundran
 • protection beskydd
 • take a stand ta ställning
 • issue fråga, sak
 • scientific vetenskaplig
 • polar bear isbjörn

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spirit-bear.7196866.html

Dela