Spider webs

Övningen är skapad 2017-05-12 av pialearnox. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • web nät
 • because för att, därför
 • catch fånga
 • food mat
 • to hold att hålla
 • to hide att gömma sig
 • to like att gilla
 • to lay att lägga
 • their sina, deras
 • eggs ägg
 • grey grå
 • light lätt, ljus, lätta, ljusa, ljust
 • white vit
 • sticky kladdig, kladdiga, kladdigt
 • a bug en insekt
 • hard hård, svårt
 • it moves around den rör sig runt, snurrar
 • to try att försöka
 • it tries to get out den försöker komma ut
 • it can't den kan inte
 • it is trapped den är fånge, i en fälla
 • can tell vet
 • to know att veta
 • to feel att känna
 • they feel the web move de känner att nätet rör sig
 • to go att gå
 • it goes den går
 • to get att ta
 • with med
 • without utan
 • would not skulle inte kunna
 • be able to att kunna
 • to live att bo, att leva
 • to need att behöva
 • to survive att överleva

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spider-webs.7328850.html

Dela