SpecialEducationalNeeds

Övningen är skapad 2013-11-08 av tanpir. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • PERCEPTION DIFFICULTIES HAHMOTTAMISEN VAIKEUDET
 • ATTENTION DIFFICULTIES TARKKAAVAISUUDEN ONGELMAT
 • CONCENTRATION PROBLEMS KESKITTYMISVAIKEUDET
 • LINGUISTIC DIFFICULTIES KIELELLISET VAIKEUDET
 • SEVERE READING DIFFICULTY LUKEMISEN ERITYISVAIKEUS
 • EMOTIONAL DISORDERS TUNNE-ELÄMÄN HÄIRIÖT
 • BEHAVIOURAL DISORDERS (CONDUCT PROBLEMS) KÄYTTÄYTYMISEN HÄIRIÖT
 • SOCIAL MALADJUSTMENT SOSIAALINEN SOPEUTUMATTOMUUS
 • DEVELOPMENT DELAY KEHITYKSEN VIIVÄSTYMINEN
 • SLIGHT DELAY LIEVÄ VIIVÄSTYMÄ
 • SEVERE DELAY VAIKEA VIIVÄSTYMÄ
 • LONG-TERM MENTAL ILLNESS PSYYKKINEN PITKÄAIKAISSAIRAUS
 • LONG-TERM PHYSICAL ILLNESS FYYSINEN PITÄAIKAISSAIRAUS
 • MENTAL HEALTH PROBLEMS MIELENTERVEYSONGELMAT
 • AUTISM SPECTRUM DISORDERS AUTISMIN KIRJON HÄIRIÖT
 • AUTISM AND LEARNING DISABILITIES AUTISMIIN LIITTYVÄT OPPIMISHÄRIÖT
 • ASPERGER SYNDROME AND LEARNING DISABILITIES ASPERGERIN SYNDROOMAAN LIITTYVÄT OPPIMISHÄIRIÖT
 • MOBILITY IMPAIRMENTS LIIKKUMISEN VAIKEUDET
 • MOTOR CONTROL DIFFICULTIES MOTORISTEN TOIMINTOJEN VAIKEUS
 • AUDITORY IMPAIRMENT KUULORAJOITE
 • VISUAL IMPAIRMENT NÄKÖRAJOITE
 • OTHER REASON NECESSITATING SPECIAL NEEDS EDUCATION MUU SYY ERITYISOPETUKSEEN

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/specialeducationalneeds.3221690.html

Dela

Annonser