Sparks 8 Section 1 p 10-11

Övningen är skapad 2018-08-15 av SkolAnns. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • creation skapelse
 • teach lära ut
 • publish publicera
 • bestseller bästsäljare
 • interestingly intressant nog
 • publisher förlag
 • offer erbjuda
 • author författare
 • beat up slå
 • in fact faktum är
 • force kraft
 • particularly särskilt
 • opponent motståndare
 • float sväva
 • sting sticka
 • quote citat
 • decade årtionde
 • punch slå

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sparks-8-section-1-p-10-11.8286812.html

Dela