Sparks 7 Chapter 1 Text 2 Part 1

Övningen är skapad 2022-06-27 av Tellus46. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • arbeta med do for a living
 • kostym suit
 • mapp folder
 • bilmekaniker car mechanic
 • bankman bank manager
 • affärsman businessman
 • förväntningar expectations
 • konservativ conservative
 • allvarlig serious
 • förestella sig imagine
 • troligtvis probably
 • föredra prefer
 • tatuering tattoo
 • reagera react
 • drake dragon
 • hals neck
 • förvänta sig expect
 • fördom prejudice
 • tråkig boring
 • kirug surgeon
 • ta någon på allvar take somebody seriously
 • tyvärr unfortunately
 • samhälle society
 • läkare medic
 • klä sig snyggt dress smart
 • baklänges backwards

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sparks-7-chapter-1-text-2-part-1.10978871.html

Dela