Sparks 7 Chapter 1 Text 1 Part 2

Övningen är skapad 2022-06-27 av Tellus46. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • stötta support
 • personligheter character
 • erfarenhet experience
 • visdomsord words of wisdom
 • först ut first up
 • ambitioner ambitions
 • sinne för humor sense of humour
 • sömnig sleepy
 • överraska surprise
 • imitation impression
 • uppmuntra encourage
 • verka vara seems to be
 • tankar thoughts
 • än yet
 • fantastiska amazing
 • undervisning teaching
 • med vänliga hälsningar all the best
 • svara reply
 • en i taget one by one
 • gå med i join
 • utöka expand
 • förbättra improve
 • skrivförmåga writing skills
 • driva run
 • konkurrenskraftig competitive
 • första hjälpen first aid
 • skola academy
 • erbjuda offer
 • organisera organise
 • ganska många quite a few
 • stöd support
 • möjlighet possibility

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sparks-7-chapter-1-text-1-part-2.10978870.html

Dela