Annonser


spanska v 21

Övningen är skapad 2018-05-24 av ByFeliciaB. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ladrón tjuv
 • mientras medan
 • esperar vänta
 • titular överskrift
 • robo rån
 • robar att råna
 • noticia nyhet
 • varios flera
 • huir fly
 • avenida aveny
 • chocar krocka
 • detener ta fast
 • dentro de inom
 • sentarse att sätta sig
 • pasajero passagerare
 • de repente plötsligt
 • darse cuenta de att lägga märke till
 • hacia mot
 • mismo samma
 • maleta resväska
 • pesar väga
 • ¡qué vieja más fuerte! vilken stark gamling!
 • revisor konduktör
 • mostrar visa
 • pasillo korridor
 • cigarillo cigarrett
 • debajo de under
 • bruscamente häftigt
 • compartimiento kupé

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-v-21.8265408.html

Dela