Spanska regelbundna verb

Övningen är skapad 2023-05-26 av Huldispuldis. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att vara estar
 • att spela/leka jugar
 • att åka/gå ir
 • att träna entrenar
 • att studera/plugga estudiar
 • att äta comer
 • att dricka beber
 • att köpa comprar
 • att läsa leer
 • att sova dormir
 • att vila descansar
 • att rida (häst/cykel) montar
 • att fixa arreglar
 • att simma nadar
 • att spring correr
 • att gå ut salir
 • har varit estado
 • att ha spelat/lekt jugado
 • att ha åkt/gått ido
 • att ha tränat entrenado
 • att ha studerat/pluggat estudiado
 • att ha ätit comido
 • att ha druckit bebido
 • att ha läst leído
 • att ha sovit dormido
 • att ha köpt comprado
 • att ha att ha vilat descansido
 • att ha ridit (bil/cykel) montido
 • att ha fixat arreglido
 • att ha sprungit corrido
 • att ha gått ut salido

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-regelbundna-verb.11550552.html

Dela