Spanska prov åk 7 (Alex)

Övningen är skapad 2020-11-29 av Proknight07. Antal frågor: 83.
Välj frågor (83)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • El colegio Skolan
 • Internacional Internationell
 • Estudia Hon studerar
 • El chico Pojken
 • La chica Flickan
 • Muchos Många
 • Differentes Olika
 • No es de Hon är inte ifrån
 • Suecia Sverige
 • Su Hennes
 • El padre Pappan
 • La madre Mamman
 • Ahora Nu
 • La familia Familjen
 • Vive Han/hon bor
 • La médica Doktorn
 • Trabaja Hon Arbetar
 • El hospital Sjukhuset
 • Con Med
 • En casa Hemma
 • El sueco Svenskan
 • El español Spanskan
 • ¿Que? Vad?
 • La lengua Språket
 • Hablas Talar du
 • Hablo Jag talar
 • El inglés Engelskan
 • Bueno Tja
 • Mis Mina
 • El amigo Vännen
 • El color Färgen
 • La casa Huset
 • El supermercado Mataffären
 • La librería Bokhandeln
 • El restaurante Restaurangen
 • La cafetería Kaféet
 • En el centro I centrum
 • A la izquierda Till vänster
 • Que esta Vad är
 • Allí Där
 • A la derecha Till höger
 • De nada Varsågod
 • El globo Ballongen
 • La ropa Kläder
 • La gorra Kepsen
 • La camisa Skjortan
 • La chaqueta Jackan
 • El suéter Tröjan
 • Unos Några
 • Los pantalones Byxorna
 • El zapato Skon
 • La camiseta T-shirt
 • La falda Kjolen
 • La calcetines Strumporna
 • La zapatilla Springskon
 • Te gusta más Du gillar mer
 • ¡Adivina! Gissa!
 • A ver Låt oss se
 • Bastante Ganska
 • Eso ver Det ser
 • Favorito Favorit
 • La blusa Blusen
 • El vestido Klänning
 • Una clavera En skalle
 • Me llamo Alexander
 • Vivo, vives, vive Jag lever/bor, du lever/bor, vi lever/bor
 • La persona Personen
 • La clase Klassen
 • Nuevo/a Ny
 • Ahora Nu
 • El profesor Läraren
 • ¿Cómo son? Hur är de?
 • Son De är
 • Bajo/a Kort
 • Rubio/a Blond
 • Que está Som står/är
 • Lleva Har på sig
 • Alto/a Lång
 • Mejor Bästa
 • Al lado de Vid sidan om
 • ¿N0? Eller hur?
 • Morena/o Mörkhårig
 • La universidad Universitetet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-prov-ak-7-alex.10146406.html

Dela