Spanska prepositioner

Övningen är skapad 2020-02-03 av petterbirgersson. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • antes innan
 • hasta till / tills
 • encima ovanpå/ på
 • delante de framför
 • por encima de todo framför allt
 • durante under / under tiden som
 • por för/ genom
 • conta mot
 • ante framför
 • deste från/ från och med
 • según enligt
 • de av/från
 • debajo under
 • entre mellan
 • sobre över
 • en i,
 • a till
 • sin utan
 • con med
 • para till, för
 • hacia till, i riktning mot
 • al lado de bredvid
 • al centro i mitten
 • detrás de bakom
 • a la izquierda till vänster
 • a la derecha till höger

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-prepositioner.9608700.html

Dela