Spanska los números

Övningen är skapad 2018-10-22 av Miriamh. Antal frågor: 51.
Välj frågor (51)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cero 0
 • uno 1
 • dos 2
 • tres 3
 • cuatro 4
 • cinco 5
 • seis 6
 • siete 7
 • ocho 8
 • nueve 9
 • diez 10
 • once 11
 • doce 12
 • trece 13
 • catorce 14
 • quince 15
 • dieciséis 16
 • diecisiete 17
 • dieciocho 18
 • diecinueve 19
 • veinte 20
 • veintiuno 21
 • veintidós 22
 • veintitrés 23
 • veinticuatro 24
 • veinticinco 25
 • veintiseis 26
 • veintisiete 27
 • veintiocho 28
 • veintinueve 29
 • treinta 30
 • treinta y uno 31
 • treinta y dos 32
 • treinta y tres 33
 • cuarenta 40
 • cuarenta y cuatro 44
 • cincuenta 50
 • cincuenta y dos 52
 • sesenta 60
 • sesenta y seis 66
 • setenta 70
 • setenta y ocho 78
 • ochenta 80
 • ochenta y siete 87
 • noventa 90
 • noventa y seis 94
 • cien 100
 • doscientos 200
 • trescientos 300
 • mil 1000
 • dos mil 2000

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-los-numeros.8612581.html

Dela

Annonser