Spanska glosor

Övningen är skapad 2019-05-23 av LindaStudion. Antal frågor: 172.
Välj frågor (172)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Bailar Att dansa
 • Alto / a Lång
 • Delante de Framför
 • La Ciudad Staden
 • Mi Mitt / min
 • Contestar Att svara
 • Bajo / a Kort
 • Detrás de Bakom
 • Mis Mina
 • Preguntar Att fråga
 • Moreno / a Mörkhårig
 • Encima de Ovanför
 • El pueblo Byn
 • Tu Din / Ditt
 • Viajar Att resa
 • Rubio / a Blond
 • Debajo de Under
 • El pais Landet
 • Tus Dina
 • Visitar Att besöka
 • Grande Stor
 • A la izquierda Till vänster
 • El coche Bilen
 • Nuestro / a Vår / vårt
 • Aprender Att lära sig
 • Pequeno / a Liten
 • A la derecha Till höger
 • El tren Tåget
 • Nuestros / as Våra
 • Entrenar Att träna
 • Delgado / a Smal
 • Al lado de Bredvid
 • El avión Flyget
 • Vuestro / a Er / ert
 • Limitar con Gränsar till
 • Gordo / a Tjock
 • Enfrente de Mittemot
 • El piso / el apartamento Lägenhet
 • Vuestros / as Era
 • Tomar Att dricka / att ta
 • Fuerte Stark
 • Cerca de Nära
 • La playa Stranden
 • Sus Sina
 • Llegar Att komma / att anlända'
 • Débil Svag
 • Lejos de Långt borta
 • La lengua Språket
 • Su / Sus Hans / Hennes / Deras
 • Pagar Att betala
 • Pobre Fattig
 • Cada Varje
 • La asignatura Ämnet
 • Desear Att önska
 • Rico Rik
 • Aquí Här
 • El tiempo libre Fritiden
 • Creer Att tro
 • Aburrido / a Tråkigt
 • Allí Där
 • El pescado Fisken
 • Entrar Att gå in
 • Divertido / a Rolig
 • Ahora Nu
 • La carne Köttet
 • Pasar Att tillbringa / hända
 • Fácil Enkel
 • Pero Men
 • Los huevos Äggen
 • Ganar Att vinna / Tjäna pengar
 • Difícil Svårt
 • Hoy Idag
 • El arroz Riset
 • Perder (:ie) Att förlora
 • Favorito / a Favorit
 • Hoy en día Nuförtiden
 • Las verduras Grönsaker
 • Poder (ue) Att kunna
 • Inglés / a Engelsk
 • Siempre Alltid
 • La leche Mjölken
 • Volver (ue) Att återvända
 • Sueco / a Svensk
 • Nunca Aldrig
 • El cine Bion
 • Dormir (ue) Att sova
 • Espanol / a Spansk
 • Antes de Före
 • La iglesia Kyrkan
 • Querer (ie) Att vilja ha
 • Viejo / a Gammal
 • Temprano Tidigt
 • La plaza Torget
 • Pensar (ie) Att tycka / tänka
 • Joven ung
 • Tarde Sedan
 • El restaurante Restaurangen
 • Empezar (ie) Att börja
 • Bonito / a Fint, vacker
 • Después de Efter
 • El instituto Gymnasiet
 • Cenar Att äta middag
 • Feo / a Ful
 • Vez / Veces Gång / gånger
 • La isla Ön
 • Pasear Att promenera
 • Generoso / a Generös
 • A veces Ibland
 • El lago Sjön
 • Cantar Att sjunga
 • Tacano / a Snål
 • Todos los días Varje dag
 • El mar Havet
 • Escuchar Att lyssna
 • Nuevo / a Ny
 • Ya Redan
 • El invierno Vintern
 • Leer Att läsa
 • Despacio / lento Långsam
 • Todavía Fortfarande / ännu
 • El verano Sommaren
 • Comprender / Entender Att förstå
 • Rápido Snabb
 • Dentro Inomhus
 • La primavera Våren
 • Escribir Att skriva
 • Fantástico Fantastiskt
 • Fuera Utomhus
 • El otono Hösten
 • Cerrar (ie) Att stänga
 • Cansado / a Trött
 • Entre Mellan
 • Los padres Föräldrarna
 • Abrir Att öppna
 • Enfermo / a Sjuk
 • Utan Sin
 • El hijo Barnet
 • Salir Att gå ut
 • Amable Snäll
 • Sobre, si Om
 • El marido Maken
 • Ver Att titta
 • Mirar Att kolla
 • Simpático / a Trevlig
 • Una vez En gång
 • La mujer Kvinnan / frun
 • Ciudar Att ta hand om
 • Antipatíco / a Otrevlig
 • Pronto Snart
 • El abuelo Morfar / farfar
 • La abuela Mormor / farmor
 • practicar Att utöva
 • Largo / a Lång
 • Durante Under
 • El sobrino / La sobrina Syskonbarnet
 • Comprar Att köpa
 • Corto / a Kort
 • El mundo Världen
 • Desayunar Att äta frukost
 • Rubio Blond
 • Los zapatos skorna
 • Moreno Mörkhårig
 • La camisa Skjortan
 • Barato Billig
 • Los pantalones Byxorna
 • Caro Dyr
 • Los calcetines Skorna
 • La sudadera Luvan
 • La flor Blomman
 • La película Filmen
 • El bocadillo Smörgåsen
 • El queso Osten

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-glosor.9090539.html

Dela