Spanska glosor v.43

Övningen är skapad 2022-10-26 av agnesdellenborg. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • es más práctico que intelectual hen är mer praktisk än intellektuell
 • suele ser hen brukar vara
 • puede ser hen kan vara
 • en general es i allmänhet är
 • pero también puede ser men hen kan också vara
 • puede parecer hen kan verka
 • le gusta hen gillar
 • pero al mismo tiempo men samtidigt
 • sus lados negativos son que puede ser hens negativa sidor kan vara
 • es una persona que hen är en person som
 • a veces, sin embargo, es demasiado ibland, emellertid, är hen för…
 • a veces puede ser ibland kan hen vara
 • no quiere ser como hen vill inte vara som
 • tiene un carácter hen har en karaktär
 • le gusta estar solo para poder hen tycker om att vara ensam för att

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-glosor-v-43.11231408.html

Dela