Spanska glosor tills v 36

Övningen är skapad 2018-08-28 av Syfilis. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Dejar atrás Lämna bakom sig
 • Por delante Framifrån
 • No tengo ni idea Jag har ingen aning
 • Sepas Konjuktiv av saber (du)
 • Sin embargo Trots detta, icke desto mindre
 • Probable Troligt
 • La incógnita Det obekanta
 • Conocimientos Kunskaper
 • Confiar en nosotros mismos Lita på oss själva
 • Creer en ti Tro på dig
 • La prepotencia Dominansen
 • Sacrifarse Offra sig
 • El destino Ödet
 • Despierto Vaken
 • Una pérdida de tiempo Ett slöseri på tid
 • Faltar Sakna/återstå
 • Recordar Minnas, komma ihåg / påminna
 • La lechera Mjölkkon
 • El cuento Berättelsen
 • Curioso Underlig, konstig/nyfiken
 • La fábula Fabeln
 • Deber böra
 • Inventar Hitta på/ uppfinna
 • Los demás De andra
 • Dejar de Låta bli att
 • Conseguir Lyckas, uppnå, få tag på
 • Es una pena Det är synd
 • En cambio Å andra sidan, däremot

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-glosor-tills-v-36.8316401.html

Dela