spanska glosor 10 feb

Övningen är skapad 2021-02-03 av ydre7aeng. Antal frågor: 28.




Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • difícil svårt
 • honesto/a ärlig
 • diferencia skillnad
 • el clima klimatet
 • miembro medlem
 • dedicarse tillägna
 • centro mitten, centrum
 • imposible omöjligt
 • nacional nationell
 • ejemplo exempel
 • practicar öva
 • necesario nödvändigt
 • el año året
 • la vida livet
 • el colegio skolan
 • la pareja paret
 • la mayoría majoriteten
 • el uniforme uniformen
 • la situacíon situationen
 • el día dagen
 • la gente folket
 • la unidad enheten
 • la riqueza rikedomen
 • la mujer kvinnan
 • la suerte turen
 • la opinión åsikten
 • el sistema systemet
 • el/la indígena ursprungsinvånaren

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-glosor-10-feb.10261332.html

Dela