Spanska år 9 glosor

Övningen är skapad 2018-10-22 av Miriamh. Antal frågor: 16.




Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • baile dans
 • hombre människa, man
 • alegria glädje
 • tristeza sorg
 • deseo önskan
 • emocion känsla
 • agradecimiento tacksamhet
 • sonido ljud
 • definicion definition
 • organizado organiserad
 • ritmo rytm
 • tiempo tempo
 • papel roll
 • conocido känd
 • expresa uttrycker
 • forman parte de är en del av

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-ar-9-glosor.6964569.html

Dela