spanska 8 till v.46

Övningen är skapad 2015-11-09 av SkolAnns. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en , i
 • sobre över,
 • encima de , över
 • debajo de under
 • dentro de i, inuti
 • fuera de utanför
 • detrás de bakom
 • delante de framför
 • en frente de framför, mittemot
 • entre mellan
 • al lado de bredvid
 • en el centro de i mitten av
 • a la derecha de till höger om
 • a la izquierda de till vänster om
 • al final de i slutet av
 • al fondo de längst in i

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-8-till-v-46.5309692.html

Dela