Spanska 8 till ons v7

Övningen är skapad 2017-02-14 av SkolAnns. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • después de efter
 • recojo jag hämtar
 • más pequeño mindre
 • más tarde senare
 • cosas así sådana saker
 • cosa sak
 • ayudar hjälpa
 • salgo jag går ut
 • si om
 • si tengo dinero om jag har pengar
 • ir al cine gå på bio
 • por las tardes på eftermiddagarna
 • padres föräldrar
 • por eso därför

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-8-till-ons-v7.7082931.html

Dela