Spanksa v.7

Övningen är skapad 2022-02-09 av eljohnssonla07. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en i/på
 • a till
 • de från/av
 • con med
 • sin utan
 • sobre över/på 1
 • encima de över/på 2
 • entre mellan
 • detrás de bakom
 • delante de framför
 • debajo de under
 • dentro de inuti/inom
 • al lado de brevid
 • a la izquierda de till vänster om
 • a la derecha de till höger om
 • al fondo de vid slutet av/längst bak/in
 • en el centro de i mitten av

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanksa-v-7.10841050.html

Dela