Spa 9 till tors v35

Övningen är skapad 2016-08-25 av SkolAnns. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • aburrido/a tråkigt
 • así que så att
 • casi nästan
 • ha sido det har varit
 • mejor bättre
 • ha dicho hon har sagt
 • barco båt
 • cerca de nära
 • demasiado för mycket
 • a veces ibland
 • más de mer än
 • tía faster, moster

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spa-9-till-tors-v35.6281549.html

Dela