Annonser


spa 9 till ons v.18 gerundium

Övningen är skapad 2020-04-22 av SkolAnns. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • estamos escribiendo una carta vi håller på att skriva ett brev
  • estáis haciendo la cama ni håller på att bädda sängen
  • estoy pasando la aspiradora jag håller på att dammsuga
  • está fregando/lavando los platos han/hon håller på att diska
  • estamos estudiando español vi håller på att plugga spanska
  • estoy secando el pelo jag håller på att torka håret
  • están preparando la cena de håller på att förbereda middagen
  • están poniendo la mesa de håller på att duka
  • está limpiando las ventanas han/hon håller på att tvätta fönster
  • estamos planchando la ropa vi håller på att stryka kläder

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spa-9-till-ons-v-18-gerundium.9760194.html

Dela