Spa 8 tillv36

Övningen är skapad 2017-09-11 av SkolAnns. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • apellido efternamn
 • pasaporte pass
 • ah, jaha, jaså
 • palabra ord
 • edad ålder
 • dirección adress
 • fecha de nacimiento födelsedatum
 • oye hör du
 • quiero hablar jag vill prata
 • servicio toalett
 • de nada ingen orsak
 • a la derecha till höger
 • a la izquerda till vänster
 • nombre namn

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spa-8-tillv36.7415140.html

Dela