spa 8 till onsdag v46 prepositioner

Övningen är skapad 2019-11-06 av SkolAnns. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • sobre över, ovanför
  • encima de
  • delante de framför
  • a la derecha de till höger om
  • a la izquierda de till vänster om
  • al lado de bredvid
  • detrás de bakom
  • debajo de under
  • entre mellan
  • fuera de utanför

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spa-8-till-onsdag-v46-prepositioner.9416420.html

Dela