spa 8 till onsdag v22

Övningen är skapad 2017-05-23 av SkolAnns. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • al lado de vid sidan av
 • alrededor de runt
 • cerca de nära
 • debajo de under
 • delante de framför
 • dentro de inuti
 • detrás de bakom
 • en i
 • encima de , över
 • enfrente de mittemot
 • entre mellan
 • fuera de utanför
 • lejos de långt ifrån
 • sobre , ovanför

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spa-8-till-onsdag-v22.7346640.html

Dela