spa 7 verb och veckodagar till onsdag v.49

Övningen är skapad 2019-11-26 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • escuchar att lyssna
 • cantar att sjunga
 • tocar att spela (instrument)
 • toca han/hon spelar
 • estudiar att studera
 • jugar att spela (sport och dator)
 • juega han/hon spelar (sport och dator)
 • ver att titta
 • ve han/hon tittar
 • nadar att simma
 • nada han/hon simmar
 • leer att läsa
 • lee han/hon läser
 • lunes måndag
 • martes tisdag
 • miércoles onsdag
 • jueves torsdag
 • viernes fredag
 • sábado lördag
 • domingo söndag

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spa-7-verb-och-veckodagar-till-onsdag-v-49.9477799.html

Dela